Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů

 Společnost Vinis s r. o., Papierenská 3954/11, 05801 Poprad, IČO: 47534117, DIČ: 2023939874 (dále jen „my“) zpracovává vámi poskytnuté osobní údaje, v souladu s aktuálně účinným nařízením GDPR a novým zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů.
Kontaktní údaje odpovědné osoby: Renáta Mrozeková, renata@milujemtaliansko.sk,

Jaké údaje sbíráme

Při poskytování našich služeb získáváme o vás následující údaje:

Údaje při nákupu

Při nákupu od vás požadujeme údaje potřebné k jeho vyřízení. Povinnými údaji jsou tedy jen ty, bez kterých vám nákup neumíme zaslat a vaši objednávku vybavit, jak vaše jméno, e-mailová adresa, adresa pro doručování, telefonní číslo a samotný předmět objednávky.

V našem e-shopu nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na vašich účtech. Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (placení za zboží přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách banky, která nám poskytne jedině informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a vaše jméno, případně číslo účtu (abychom věděli platbu identifikovat a v případě potřeby vrátit).

Údaje získané při navštívení našich webstránek

Když využíváte naše služby, získáváme údaje o tom, jak je využíváte. Jsou to informace týkající se vašich interakcí s našimi webstránky, jako například kdy přistupujete na naše stránky, co na nich vyhledáváte.
Získáváme také údaje o zařízeních a počítačích, které využíváte na přistupování k našim službám, nastavení prohlížečů, informací o operačních systémech, případně informace o vašem mobilním zařízení, informaci, ze které internetové stránky k nám přistoupíte, stránky, které navštívíte, a informace z cookies (Cookies jsou vysvětleny v samostatném odstavci).

Jak údaje používáme

Údaje, které jsme o vás získali, využíváme na následující účely:

Poskytování našich služeb

Na základě údajů, které od vás získáváme, vám umíme dodat naše zboží v souladu s našimi Obchodními podmínkami. Údaje, které od vás získáme při vytváření objednávky, používáme na její vybavení, případně její připomenutí, pokud jste objednávání neukončily závazným objednáním. Tyto údaje také potřebujeme do našeho účetního a fakturačního pořádku.

Komunikace s vámi

Vaše kontaktní údaje používáme pro zaslání našich oznámení souvisejících s vyřizováním objednávek a poskytováním služeb nebo když chceme reagovat na vaše oslovení, když se nás ptáte, co se děje s vaší objednávkou, chcete nám nahlásit např. novou doručovací adresu, případně nás požádáte o jinou změnu vašich údajů ve vaší objednávce. Také vaše kontaktní údaje a údaje o vašich nákupech zpracováváme v případě, že reklamujete dodané zboží. V souladu s našim  oprávněným zájmem vám posíláme na e-mail informace o novinkách a aktuálních nabídkách, které se týkají vámi zakoupeného zboží. Zasílání emailů víte snadno spravovat přes funkci zrušit tím, že v doručeném emailu kliknete na možnost „Odhlásit“ z odběru.

Zlepšení a personalizace našich služeb a marketing

Údaje, které uchováváme, používáme i na zlepšení a personalizaci našich služeb, jakož i na marketing. Například údaje o vaší nákupní historii a produktech, které jste u nás koupili, využíváme k tomu, abychom vám věděli doporučit jiné produkty, které by vás mohly zajímat, a abychom vám na naší stránce zobrazovaly obsah, který je tím pro vás relevantní.
Informace o návštěvách a pohybu na naší stránce a jejích jednotlivých sekcích a zobrazených produktech využíváme i pro účely reklamy a marketingu, na naší webové stránce. Tyto informace také využíváme k analytické účely, abychom rozuměli, jak lidé používají naši internetovou stránku, a abychom ji uměli udělat intuitivnější a uživatelsky příjemnější.

Právní základy

 V souladu s požadavky právních předpisů na ochranu osobních údajů vás musíme informovat o právních základech zpracování vašich osobních údajů, kterými jsou:

 1. Plnění smlouvy – v případě objednání zboží a zřízení uživatelského konta.
 2. Souhlas– ve spojitosti se zasíláním komunikace o novinkách a aktuálních nabídkách týkajících se produktů, které jste si zakoupili. Každý udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Zasílání obchodních sdělení o novinkách a aktuálních nabídkách lze zrušit v doručeném emailu kliknutím na možnost „Odhlásit se“ z odběru.
 3. Plnění našich zákonných povinností– při uchování údajů o vás a vaší objednávce v našem účetnictví nebo při zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činností nebo které řeší spory, resp. provádění rozhodnutí.
 4. Náš oprávněný zájem– při zlepšování a personalizaci našich služeb, některých marketingových činnostech, včetně zasílání informací o novinkách na email získaný při nákupním procesu, pokud jste to neodmítli, resp. v souvislosti s bezpečností a ochranou práv, tak jak jsme uvedli výše. V těchto případech vždy pečlivě zvažujeme, zda zpracovávání nebude představovat nepřiměřený zásah do vašich práv.

Komu údaje zpřístupňujeme

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňují, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou situaci popsaných níže:

Z právních důvodů a na předcházení škodám
Vaše údaje můžeme také uchovávat nebo zpřístupňovat jiným osobám, abychom vyhověli povinnostem vyplývajícím z právních předpisů, z požadavků státních a jiných orgánů, abychom si uplatňovaly naše nároky nebo se obhajovali v řízeních, kde si je jiní uplatňují vůči nám. Medzi kategorie třetích osob , kterým zpřístupňujeme osobní údaje z těchto důvodů, patří například soudy, státní a jiné orgány příslušné k výkonu kontroly nad naší činností, na řešení sporů nebo provádění rozhodnutí, zda naši právní a účetní poradci a auditoři.
Pro doručení zboží:
ComGate s.r.o., Diaľničná cesta 2, 903 01 Senec, IČO: 44465009
V případech externího zpracování:
Vaše osobní údaje mají k dispozici někteří naši dodavatelé, kteří je zpracovávají pro nás, na základě našich pokynů a v souladu s tímto dokumentem. Při tom dodržují všechny potřebné bezpečnostní, technické a organizační opatření, aby vašim osobním údajům poskytli požadovanou ochranu.
Mezi těchto partnerů v současnosti patří:
– Lucia Haberlová (hosting a zpráva webu) Cleverstart.cz, J. Výravy 71, 517 71 Č. Meziříčí, IČO: 87374081
– ProfiUčtovníctvo s.r.o., Slnečná 766/16, 059 18 Spišské Bystré, IČO 45679398
– BiznisWeb s.r.o. (hosting a zpráva platformy pro e-shop), Pod Juhom 6477, 911 01 Trenčín, IČO: 36332275
– Mailer Lite, Paupio 46, Vilnius, Lithuania (e-mailová komunikace s klienty a návštěvníky webu)

Analytické a reklamní služby, které nám umožňují lépe porozumět, jak uživatelé využívají naši internetovou stránku, umísťují naši reklamu na internetu a měří její výkonnost. Tyto společnosti mohou využívat cookies a podobné technologie, aby shromažďovaly údaje o vaší interakci s našimi webovými stránkami.
– Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F (Facebook pixel sleduje návštěvnost stránek webu). Bližší informace o ochraně soukromí naleznete zde, přičemž odmítnout cookies můžete zde.
– Google Analytics Inc., Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (statistika návštěvnosti) Bližší informace o ochraně soukromí naleznete zde, přičemž na odmítnutí cookies si můžete instalovat softwarový doplněk dostupný zde.
– Google AdWords Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Bližší informace o ochraně soukromí naleznete zde, přičemž odmítnout cookies můžete zde.

Cookies
Soubory cookies jsou malý soubor písmen a čísel, které se ukládají ve vašem prohlížeči nebo mobilním zařízení během prohlížení webových stránek. Pixely jsou malé obrázky nebo „kousky kódu“, nacházející se na webové stránce, které shromažďují informace o prohlížeči nebo mobilním zařízení a některé z nich mohou ukládat i cookies.
Jednotlivé cookies mají různou dobu „trvanlivosti“ – různou dobu uložení ve vašem zařízení. Některé cookies se vymažou ze zařízení poté, co zavřete okno prohlížeče (session cookie), jiné zůstávají ve vašem zařízení uloženy i po ukončení procházení našich webových stránek (permanent cookie). Soubory cookies nám umožňují zapamatovat si vaše úkony a preference (údaje o objednávce v nákupním košíku) v průběhu určitého časového období, abyste je nemuseli opakovaně zadávat vždy, když se vrátíte na webovou stránku nebo přecházíte z jedné webové stránky na druhou. Cookies nám zároveň pomáhají pochopit, co vás zajímá na naší webové stránce, zda je pro vás dostatečně přehledná a víte na ní najít to, co hledáte. Cookies tedy používáme také za účelem zlepšení uživatelského zážitku. Soubory cookies mohou také zaznamenávat další informace, jako počet návštěvníků našich webových stránek a také jaké podstránky našeho webu nejčastěji navštěvujete. Používají se také na to aby vám byla zobrazována reklama a obsah stránky, které jsou pro vás relevantní vzhledem na Vaše zájmy a potřeby.

Přenos do třetích zemí

Vaše osobní údaje aktivně do třetích zemí mimo EU nepřenášíme. Někteří partneři Google, Facebook, se kterými při zpracovávání osobních údajů spolupracujeme, však takové přenosy realizují, a to konkrétně do USA. Osoby, kterým v USA tyto údaje zpřístupňují, dodržují podmínky US-EU Privacy Shield a tím poskytují přiměřenou úroveň ochrany pro vaše osobní údaje

Jak vaše údaje chráníme

V souladu s požadavky platné legislativy provádíme všechny potřebné bezpečnostní, technické a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje chránili. Elektronické údaje jsou uchovávány v chráněné databázi na serveru, který je pro nás vyhrazen. Databázi obsahující osobní údaje chráníme před jejím poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

Jak dlouho údaje uchováváme

Uchováváme vaše osobní údaje týkající se vyřízené objednávky během nevyhnutelné doby. V případě, že používáme Vaše osobní údaje za účelem doručování obchodních sdělení na Vaši e-mailovou adresu nebo v jiných případech, uchováváme tyto údaje 5 let od skončení smluvního vztahu, resp. pokud nám příslušný souhlas neodvoláte.
Delší zpracovávání osobních údajů je možné pouze výlučně pro účely archivace účetních dokladů na základě zvláštního předpisu.

Jaké jsou vaše práva

Z tohoto, že zpracováváme vaše osobní údaje, vám vyplývají několik práva. V případě, že si uplatníte jakékoliv z níže uvedených práv, budeme vás o vyřízení Vaší žádosti informovat do 30 dnů ode dne jejího doručení k nám. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 dní, o čemž vás budeme informovat.

Právo na přístup k údajům

Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se o vás zpracovávají osobní údaje, a pokud vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme vám informaci o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu byly vaše osobní údaje poskytnuté, zda byly přeneseny do třetí země a jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat.

Právo na opravu

Pokud se domníváte, že naše společnost o vás zpracovává nesprávné osobní údaje, můžete nás požádat o jejich opravu. Záleží nám na tom, abychom o vás zpracovávaly správné osobní údaje, proto toto právo určitě využijte vždy, když se například přestěhujete nebo dojde ke změně jakéhokoliv vašeho osobního údaje.

Právo na vymazání (právo na zapomnění)

Máte právo na vymazání Vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme, v případě pokud jsou splněny následující podmínky a nevztahují se zákonné výjimky:

 • údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly

 • odvoláte souhlas na zpracovávání Vašich osobních údajů a na jejich zpracování neexistuje jiný právní základ

 • namítnete na základě Vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich osobních údajů, zpracovávaných na základě oprávněného zájmu a nepřevažují oprávněné důvody pro zpracování nebo namítnete zpracovávání za účelem přímého marketingu

 • osobní údaje zpracovávány nezákonně.

V případě, že by byly Vaše osobní údaje zveřejněny a Vy si u nás uplatníte právo na vymazání, vymažeme i takové zveřejněny osobní údaje. Zároveň budeme informovat ostatní příjemce vašich osobních údajů, že jste si uplatnili právo na vymazání a měly by tedy vymazat všechny odkazy na vaše osobní údaje, pokud to bude technicky možné s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení těchto opatření.

Právo na omezení zpracování

Máte také právo nás požádat o dočasné omezení zpracování, a to v těchto případech:

 • pokud se domníváte, že o vás zpracováváme nesprávné osobní údaje, do doby, než se ověří správnost těchto osobních údajů
 • zpracovávání Vašich osobních údajů je protizákonné a Vy se rozhodnete namísto vymazání osobních údajů žádat omezení jejich zpracování
 • již nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, avšak tyto jsou potřebné pro Vaše vlastní účely prokázání, uplatňování nebo obhajování vašich právních nároků
 • v případě pokud namítáte zpracování Vašich osobních údajů, do doby ověření či důvody pro zpracování osobních údajů převažují nad vašimi oprávněnými zájmy

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které o vás zpracováváme na základě souhlasu a/nebo smlouvy a zpracováváme jejich automatizovanými prostředky, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje lze přenést i jiné osobě, proto pokud je to technicky možné, přeneseme na Vaši žádost Vaše osobní údaje přímo k Vámi zvolenému provozovateli.

Právo namítat
Máte právo namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě našeho oprávněného zájmu, včetně práva namítat proti profilování založenému na našem oprávněném zájmu. Vždy máte také právo nesouhlasit se zpracováváním Vašich osobních údajů, pokud se tyto zpracovávají pro účely přímého marketingu.

Podávání stížností

V případě, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na náš hlavní dohlížitel – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, jehož kontaktní údaje naleznete zde. V případě, že žijete v České republice, máte právo podat stížnost i na místní kontrolní orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje naleznete zde.

Jak uplatnit vaše práva

Uplatnit vaše práva si můžete zasláním emailové zprávy nebo písemné žádosti na renata@milujemtaliansko.sk. Prosím uveďte ve Vaší žádosti vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště. Pokud nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovět vaší žádosti. Tyto informace od vás požadujeme proto, abychom si ověřili vaši totožnost a neposkytly Vaše osobní údaje neoprávněné osobě.

(verze platná od 01.01.2021)