Čerstvý olivový olej extra panenský lisovaný za studena

Ponúkam Vám extra panenské olivové oleje najvyššej kvality a čerstvosti zo vzácnej odrody CORATINA dovezené priamo z talianskych rodinných fariem

Momentálne vypredané.

Ďalší dovoz bude vo februári 2021


Oleje sú lisované koncom novembra/začiatkom decembra, to znamená, že budete mať super čerstvý tovar s dátumom spotreby jún/júl 2021. Všetky ponúkané oleje sú lisované za studena, teplota pri lisovaní nepresahuje 27°C.

Dovoz na Slovensko bude koncom januára/začiatkom februára 2020. Množstvo oleja je limitované, rezervujte si ho včas.

Oleje z odrody CORATINA majú veľmi nízku kyslosť a oproti iným odrodám až niekoľkonásobne vyšší obsah polyfenolov (viac ako 600mg/kg). Žiadna iná odroda neobsahuje toľko antioxidantov.

Kvalitné olivové oleje sú vysoko stabilné a tepelne odolné až do 210-220°C. Všetky ponúkané oleje môžete používať na studenú aj teplú kuchyňu. Oleje skladujte pri izbovej alebo pivničnej teplote, na tmavom a suchom mieste. V ponuke sú jemné a výrazné oleje.

Oleje jemnej chuti

Pre tých, ktorí si ešte nezvykli na výraznú chuť čistej coratiny sú v ponuke aj oleje lisované z odrôd OGLIAROLA a CORATINA. Jemná OGLIAROLA vyrovnáva chuť dominantnej CORATINY. Výsledkom sú lahodné harmonické oleje. Olej Rufolo je z prímorskej oblasti, olej Andante je z vnútrozemských kopcov 400m n.m.

Olej Oro di Rufolo je filtrovaný extra panenský lisovaný za studena z odrôd Ogliarola 50% a Coratina 50%.

Olej má veľmi zaujímavú chuť … na koreni jazyka vytvorí chuť rukoly, ktorá zmizne behom pár sekúnd a zanechá ako hovoria Taliani “ bocca pulita“ čisté ústa. Nemá pikantnú dochuť.

Plechovka je vybavená praktickým uzáverom.

Cena:

5 litrové balenie 71€ vypredané

3 litrové balenie 47€ vypredané

viac info o oleji >>

Referencie spokojných klientov >>

Olej Andante v bio kvalite je filtrovaný extra panenský lisovaný za studena z odrôd Ogliarola 50% a Coratina 50%.

 Má zeleno-zlatistú farbu. Vôňa pripomína čerstvo pokosenú trávu, má jemnú chuť bez výrazných tónov rukoly a veľmi jemný pikantný záver.

 Plechovka je vybavená praktickým uzáverom.

 Cena:

 5 litrové balenie 71€  vypredané

 3 litrové balenie 47€  vypredané

 viac info o oleji >>

 Referencie spokojných klientov >>

 

 

 

Oleje výraznej chuti

Oleje z čistej odrody CORATINA 100%  majú krásne silnú vôňu čerstvých olív, plnú a intenzívnu chuť v troch vlnách: hneď na začiatku jazyka cítite olivovú dužinu, v druhej vlne na koreni jazyka sa rozvinie chuť pripomínajúca artičoky a rukolu, v tretej vlne v hrdle vás pomaly zahreje príjemná pikantná chuť.

Olej Orgolio v bio kvalite je filtrovaný extra panenský lisovaný za studena z jedinečnej odrody CORATINA 100%. 

Má zeleno-zlatistú farbu, výraznú chuť olív s príjemne pikantným záverom.

Plechovka je vybavená praktickým uzáverom.

Cena:

5 litrové balenie 71€   vypredané

3 litrové balenie 47€  vypredané

viac info o oleji >>

Referencie spokojných klientov >>

Olej Marmo je nefiltrovaný extra panenský lisovaný za studena z jedinečnej odrody CORATINA 100%. 

Má zeleno-zlatistú farbu, výraznú chuť olív s príjemne pikantným záverom.

Plechovka je vybavená praktickým uzáverom.

Cena:

5 litrové balenie 67€  vypredané

viac info o oleji >>

Referencie spokojných zákazníkov >>

Formulár na objednávku olivového oleja 2021

Poprosím Vás vypĺňať formulár spisovne, nie všetko malými písmenami alebo skratkami.

Uvedené ceny boli platné v sezóne 2019/20. Pre sezónu 2020/21 budú aktualizované.

Začiatkom februára 2021 Vám pošlem zálohovú faktúru na čiastku 20€ za každú objednanú plechovku.

Prečo sa platí záloha?

Výrazne to znižuje riziko neprevzatia balíka. Mám skúsenosti, že neprevzatý olej sa povaľuje v depe aj dva týždne. Vráti sa mi potom v takom stave, že je ďalej nepredajný.

Ďakujem za porozumenie.

Platbu zálohy realizujte bankovým prevodom.

Zvyšnú čiastku môžete zaplatiť bankovým prevodom alebo na dobierku. Olej vám bude doručený kuriérom, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť osobne v Poprade.

Cena za doručenie kuriérom vrátane dobierky je 10€

(cena zahŕňa manipulačné, balné, palivový a mýtny poplatok) – pre objednávku 4 ks a viac 5 litrových plechoviek je DORUČENIE ZDARMA

ZMENY V OBJEDNÁVKE: Pre tých, ktorí už raz v aktuálnej sezóne vyplnili a odoslali formulár a chcú zmeniť resp. doplniť svoju objednávku nevypĺňajte prosím formulár druhýkrát, ale svoju zmenu mi napíšte do mailu renata@milujemtaliansko.sk 

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim: Kvalitný olivový olej s. r.o., Papierenská 3954/11, 058 01 Poprad, IČO: 52703215 zapísanej v registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 39180/P a Taliansky olivový olej s.r.o. Papierenská 3954/11, 058 01 Poprad, IČO: 52706061 zapísanej v registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 39167/P (ďalej len predávajúci), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.milujemtaliansko.sk (ďalej len obchod).

2. Kupujúcim sa rozumie v fyzická, alebo právnická osoba, ktorá najneskôr v deň odoslania objednávky dosiahla vek 18 rokov, a ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, o zozname objednaného tovaru (ďalej len tovar) z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracované systémom obchodu.

4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

2. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu doklad, ktorý sa k tovaru vzťahuje, to znamená faktúru ako daňový doklad.

3. Predávajúci zabezpečí vhodné prepravné balenie tovaru a poistenie.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť:
– za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérskou službou
– za poškodenie zásielky kuriérskou službou
– za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa)

III. Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje:

– poskytnúť potrebnú súčinnosť pri preprave, doručovaní a dodaní tovaru, najmä uviesť úplnú a správnu adresu a byť k dispozícii na prevzatie zásielky. Prípadné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v dôsledku porušenia týchto povinností kupujúcim, nesie kupujúci.
– objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi
– zaplatiť za tovar kúpnu cenu v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom obchodu pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.

2. Každá prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpno-predajnej zmluvy a je záväzná pre obe zúčastnené strany.

3. Prijatie objednávky predávajúcim je potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom.

4. Predávajúci akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

5. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 300,-EUR (tristo EUR), žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

6. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Predávajúci si môže vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.

7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
– ak sa realizácia dodania, príp. začiatok alebo pokračovanie plnenia z dôvodov na strane kupujúceho stane nemožným alebo sa opakovane oneskorí napriek určeniu dodatočnej doby
– ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov
– ak je dôvodné podozrenie, že ide o útok „hackera“ alebo podobné prejavy deštrukčnej činnosti alebo útoku na elektronický obchod milujemtaliansko.sk

8. Spotrebiteľ po prevzatí tovaru nemôže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy, kedže sa jedná o potravinu. Ak má zákazník vážny dôvod na odstúpenie od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru. Vzorový formular na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť  >> tu

V. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov, alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u predávajúceho, kde si ho kupujúci preberie do 5 pracovných dní po výzve e-mailom od predávajúceho.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny v plnej výške.

4. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe po naskladnení tovaru. Doba pre dodanie tovaru po naskladnení trvá od jedného do 4 týždňov, doba dodania je vždy písomne dohodnutá a vzájomne odsúhlasená kupujúcim a predávajúcim.

5. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

VI. Kúpna cena a platby

1. Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode sú uvedené v eurách.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmien dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.

3. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.

4. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

a) Prevodným príkazom
Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa objednávky prevodom zo svojho účtu na účet predávajúceho vedeného vo Fio Banke, číslo účtu uvedeného na faktúre. Ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky. V prípade platby prevodným príkazom je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

b) Vkladom na účet
Kupujúci vloží kúpnu cenu podľa objednávky na účet predávajúceho – vo Fio Banke číslo účtu uvedeného na faktúre. Do účelu platy uvedie číslo objednávky. V prípade platby vkladom na účet je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou ihneď po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

c) Dobierkou
Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri jeho prevzatí od kuriéra. Pri tomto spôsobe platby sa zvyšuje kúpna cena o príplatok za zaslanie na dobierku. Cena dobierky je zarátana už v cene doručenia kuriérom.

5. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom bezhotovostného platobného styku, je tovar expedovaný najskôr po pripísaní kúpnej ceny v prospech účtu predávajúceho.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred, predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené v čl. IV ods. 5 týchto pravidiel. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

VII. Reklamačný poriadok

1. Predávajúci nie je zodpovedný za prípadné škody spôsobené dopravcom s výnimkou dovozu tovaru našimi pracovníkmi. Ak sa hodnoverne preukáže, že dodaný tovar bol vyexpedovaný v zlej kvalite kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote. Predávajúci neručí za závady spôsobené prepravcom (rozbitie fliaš a pod.). Kuriérska firma DPD zásielky poisťuje.

2. Reklamácie sú vybavované telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 na telefónnom čísle +421 949 895 932, elektronicky na renata@milujemtaliansko.sk, alebo poštou na adrese Papierenská 3954/11 058 01 Poprad-Veľká. (reklamačný protokol si môžete stiahnuť tu >> pdf)

3. Alternatívne riešenie sporov:

a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na vinis@vinis.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov ARS, ktorá je dostupná online na https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

VIII. Ochrana osobných údajov

1. Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho osobných údajov predávajúcim za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom.

2. Údaje zákazníkov sa tretím osobám neposkytujú (s výnimkou orgánov k tomu Zákonom oprávnených)

IX. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán rozhodne príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva podlieha slovenskému právu.

Orgánom dozoru sú

Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj so sídlom Obrancov Mieru 6, 08001 Prešov 1
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so sídlom Zdravotnícka 3,05801 Poprad
Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad so sídlom Partizánska 83, 05801 Poprad

Tieto všeobecné obchodné podmienky majú účinnosť od 1.2.2020